15 stycznia 2024

Docenianie pracownika

Kultura uznania w organizacji - rozwój pracowników, HR, dobrostan w pracy

Współczesny krajobraz biznesowy to nie tylko walka o klienta czy rywalizacja z konkurencją, ale także dbałość o kapitał ludzki. W tej rzeczywistości docenianie pracownika stanowi fundament udanych relacji międzyludzkich oraz klucz do sukcesu firmy. Według raportu „Siła doceniania 2022” uznanie jest ważne dla 99 procent zatrudnionych w Polsce. Poczucie bycia docenianym z kolei deklaruje 59 procent osób. Z raportu Willis Tower Watson można wyczytać, że firmy, w których menedżerowie okazywali uznanie swoim pracownikom, notowały od 20 do 60 procent wzrostu zaangażowania. Potwierdzają to też sami pracownicy. 78 procent ankietowanych pracowałoby ciężej, gdyby ich starania były dostrzegane i chwalone. Z badań Instytutu Gallupa wynika natomiast, że tylko jedna na trzy osoby zostaje w jakikolwiek sposób doceniana w pracy.

W pierwszej kolejności, docenianie pracownika przyczynia się do budowania silnej kultury organizacyjnej. Gdy ludzie czują się zauważeni i szanowani, są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki. Tworzą atmosferę współpracy i gotowi są wspierać siebie nawzajem, co prowadzi do lepszej efektywności jednostki, zespołu i całej organizacji. Pracownicy, którzy widzą, że ich wysiłki są dostrzegane i nagradzane, są bardziej skłonni do podejmowania inicjatywy i wkładania dodatkowego wysiłku w realizację celów firmy.

Ponadto, docenianie pracownika wpływa pozytywnie na stabilizację kadry. W dobie zapotrzebowania na utalentowanych specjalistów, firma, która potrafi zatrzymać swoich najlepszych pracowników, ma ogromną przewagę. Docenianie pracownika nie tylko motywuje go do pozostania w firmie, ale również buduje lojalność i zaangażowanie w długim okresie. Pozwala to także kształtować kulturę feedbacku w organizacji.

W relacjach międzyludzkich, docenianie odgrywa kluczową rolę w budowaniu zaufania i pozytywnego klimatu. Kiedy ludzie czują się szanowani, są bardziej otwarci na rozwój i komunikację, a ponadto odczuwają satysfakcję i szczęście. To prowadzi do wyższego poziomu współpracy oraz rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny. Pozytywne relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym szacunku i docenianiu sprzyjają budowaniu zespołu, który potrafi efektywnie pracować nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Współczesny biznes musi zatem postrzegać docenianie pracownika jako inwestycję w kapitał ludzki. Firmy, które umieją właściwie to robić, tworzą środowisko pracy, w którym ludzie chcą być częścią czegoś większego, a do swoich obowiązków podchodzą z profesjonalizmem, pasją i pełną motywacją. Docanienie pracownika to nie tylko kwestia nagród finansowych czy benefitów, ale przede wszystkim uznanie ich wysiłku, zaangażowania i wkładu w rozwój firmy. To właśnie te czynniki sprawiają, że organizacja staje się miejscem, gdzie ludzie chcą pracować, eksplorować swoje umiejętności i osiągać wspólne cele.

Udostępnij

Informacje o autorce

Małgorzata Kwiatkowska

Małgorzata Kwiatkowska

Account Manager

Account Manager ICAS Poland. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Blisko piętnaście lat radiowego i dziennikarskiego doświadczenia przelewa na papier rozmawiając ze specjalistami z różnych dziedzin. Wierzy w moc słowa i w dialog, który prowadzi do zrozumienia drugiego człowieka, ale też samego siebie. Podejmowanie trudnych tematów wymaga odwagi, próby stawienia czoła własnym słabościom i niepewności - ale warto to robić. Wyrażanie tego, czego naprawdę chcemy i aktywne słuchanie innych, budowanie relacji poprzez wymianę myśli prowadzą do rozwoju, a rozwój to jeden z kluczy do spełnienia.