05 marca 2024

Neuroróżnorodność w biznesie

Neuroróżnorodność - puzzle podcast, inkluzywność, HR, dobrostan pracowników

Neuroróżnorodność to termin, który odnosi się do różnych cech ludzkiego mózgu. Oznacza odmienne sposoby funkcjonowania, myślenia, odczuwania, odbierania informacji i niewerbalnych sygnałów, postrzegania świata. Za neuroatypowe uznaje się osoby z autyzmem, ADHD, dysleksją czy innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Jednocześnie właśnie im przypisuje się wiele ponadprzeciętnych umiejętności np. matematyczno-analitycznych. Neuroatypowi wykazują się również kreatywnością, twórczym myśleniem czy zwiększoną koncentracją na zadaniu. 

Współczesny biznes coraz bardziej zdaje sobie sprawę z wartości, jaką może przynieść neuroróżnorodność. Posiadanie zespołu składającego się z osób o różnych umiejętnościach i sposobach myślenia pozwala na podejście do problemów z wielu perspektyw oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki odmienności w zespole, organizacje mogą lepiej zrozumieć i obsłużyć różne grupy klientów, co prowadzi do lepszego zaspokajania ich potrzeb. Takie podejście stosuje dziś coraz więcej globalnych przedsiębiorstw na czele z Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, SAP czy Ford.  

Wykorzystywanie różnorodności w pracy ma wiele korzyści. Po pierwsze, tworzy bardziej otwarte i tolerancyjne środowisko pracy, które promuje inkluzywność i docenia talenty jednostek. To z kolei prowadzi do zwiększenia zaangażowania pracowników oraz poprawy atmosfery w miejscu pracy. Po drugie, neuroróżnorodność w firmie sprzyja kreatywności i innowacyjności, co może przekładać się na lepsze wyniki organizacji. Ponadto, wykorzystując talenty osób z różnymi umiejętnościami, organizacje mogą łatwiej dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i wyzwań biznesowych.

Warto również zauważyć, że promowanie neuroróżnorodności w miejscu pracy jest nie tylko kwestią moralną, ale także biznesową. Firmy, które dbają o zróżnicowanie zespołu, są bardziej konkurencyjne na rynku i mogą przyciągać bardziej utalentowanych pracowników. Ponadto, angażując się w działania na rzecz inkluzji, organizacje budują pozytywny wizerunek, co może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów oraz atrakcyjności marki.

Neuroróżnorodność w firmie odgrywa kluczową rolę we współczesnym biznesie, przyczyniając się do innowacyjności, zwiększenia zaangażowania pracowników oraz lepszego dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Może więc ona stanowić cenne źródło przewagi konkurencyjnej. Pod warunkiem, że firma będzie korzystać ze zróżnicowania zespołu w sposób rozsądny i odpowiedzialny. 

Udostępnij

Informacje o autorach

Małgorzata Kwiatkowska

Małgorzata Kwiatkowska

Account Manager

Account Manager ICAS Poland. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Blisko piętnaście lat radiowego i dziennikarskiego doświadczenia przelewa na papier rozmawiając ze specjalistami z różnych dziedzin. Wierzy w moc słowa i w dialog, który prowadzi do zrozumienia drugiego człowieka, ale też samego siebie. Podejmowanie trudnych tematów wymaga odwagi, próby stawienia czoła własnym słabościom i niepewności - ale warto to robić. Wyrażanie tego, czego naprawdę chcemy i aktywne słuchanie innych, budowanie relacji poprzez wymianę myśli prowadzą do rozwoju, a rozwój to jeden z kluczy do spełnienia.

Kamil Czajkowski

Kamil Czajkowski

psycholog, trener biznesu, coach

Szczęśliwy człowiek, studiował filozofię i psychologię ze specjalizacją kliniczną. Zdobywał praktykę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku Pomocy Ofiarom Przemocy. Jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem, od lat prowadzi praktykę psychologiczną jako psycholog i trener biznesu oraz doradca, jest certyfikowanym coachem ICF. Ukończył studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Bankowej, a obecnie pracuje nad doktoratem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest nauczycielem akademickim prowadząc zajęcia z zakresu psychologii marketingu, sprzedaży, obsługi klienta oraz kompetencji menedżerskich, przywództwa i motywacji. Spełniony mąż i ojciec, z zamiłowania muzyk grającym na gitarze i pianinie. Kamil Czajkowski - a happy man, studied philosophy and psychology with a clinical specialization, gained experience in Crisis Intervention Center and Support Center for Victims of Violence, is a manager with many years of experience, has been running a psychological practice for years as a psychologist, business trainer, and consultant, is a certified ICF coach, completed MBA postgraduate studies at the WSB Gdańsk, and is currently working on a Ph. D. at the University of Gdańsk, he is an academic teacher conducting classes in the field of marketing psychology, sales, customer service and management skills, leadership and motivation, a fulfilled husband and father, who is a musician in his spare time, playing the guitar and piano.