Efektywność Programu Wsparcia Pracowników EAP została wykazana w wielu badaniach

Efektywność zewnętrznego (tj. realizowanego przez firmę zewnętrzną) Programu Wsparcia Pracowników EAP została wykazana w wielu analizach i badaniach na całym świecie.


The WHO (World Health Organization) rekomenduje zastosowanie Programu Wsparcia Pracowników (EAP) jako efektywnego sposobu zmniejszenie stresu pracowników których dotykają problemy w życiu osobistym bądź w pracy. Jak zaznacza prof. Gaston Harnois początkowo programy EAP ograniczały się do wsparcia osób z chorobą alkoholową, lecz obecnie zewnętrzne firmy oferujące EAP dostarczają dużo szerszy zakres środków wsparcia.
— Prof. Gaston Harnois, WHO Study: Mental health and work, 2009, page 14,15

Wiele analiz dokonanych na Stanford University pokazuje, że co najmniej 20% pracowników i menedżerów nie osiąga pełni swoich możliwości. Eksperci ze Stanford szacują, że prowadzi to to zredukowania wydajności średnio co najmniej o 25%. Hamburski Instytut Gospodarki Światowej (HWWI - Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut) wyliczył, że koszt niewytworzonych produktów wynosi około € 364 miliardów (= 16% indexu GNP) niemieckiej gospodarki w 2010 roku.
— Stanford University i Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut

Co najmniej 70% użytkowników programu EAP zwiększyło swoją efektywność w pracy.
— Badanie użytkowników EAP firmy ICAS rok 2003

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) w swoim raporcie badającym zdrowie psychiczne pracowników rekomenduje skuteczniejsze sposoby radzenia sobie z psychospołecznymi kłopotami w pracy. Pozyskanie wsparcia zewnętrznych ekspertów jest rekomendowaną drogą do tego, szczególnie w średnich i małych firmach.
— OECD research study; 12/13, Mental Health and Employment

Firma badawcza EuPD Research z Bonn (część międzynarodowej firmy Hoehner Research and Consulting Group) zbadało efektywność zewnętrznego EAP. Grupą badaną byli menedżerowie zajmujący sie ochroną zdrowia w poszczególnych firmach. Badanie było przeprowadzane od 2009 roku. Średnia ocena to 1,6 (gdzie najwyższa to 1 a najniższa to 6).
— EuPD Research, 2011

Nieleczony stres miejsca pracy prowadzi do psychologicznych i fizjologicznych problemów, powodując choroby, zmniejszenie produktywności, absencji, wypadkach przy pracy, złych relacji z klientami i w konsekwencji spadku sprzedaży.
— Babcock, P., “Workplace stress? Deal with it!” 2009 (SHRM)

524 firmy partycypowały w badaniu które pokazało, że EAP prowadzi do zmniejszenia składek ubezpieczeniowych, wyższej efektywności, zmniejszenia absencji, poprawienia atmosfery pracy i zwiększenia motywacji i zaangażowania wśród pracowników.
— Mulligan, P. “The prevalence of employee assistance programs and the employee participation rates of Long Island companies.” 2007 Northeast Business & Economics Association.

Badania w dużej skali zostały przeprowadzone poprzez szacowanie skutków działania EAP w bardzo wielu organizacjach. Szacowano skutki interwencji EAP. W badaniu uczestniczył rząd Stanów Zjednoczonych i następujące firmy: America On Line, Campbell Soup, Abbott Laboratories, Detroit Edison, Crestar Bank, Chevron, Los Angeles City Department of Water & Power, DuPont, McDonnell Douglas, Marsh & McLennan, New York Telephone, NCR Corp, the U.S. Postal Service and Southern California Edison. Wszyscy uczestnicy badania zgodzili się, że EAP daje bardzo dobre rezultaty z punktu widzenia ROI (Stopy zwrotu z inwestycji). W zależności od firmy, ROI osiągało wartość od $3 do $10 z każdego zainwestowanego dolara w EAPs.
— Attridge “EAP Effectiveness and ROI”, 2009