Zapobieganie przemocy

Zapobieganie przemocowym konfliktom poprzez podnoszenie świadomości, wiedzy i poziomu uważności. Nasi specjaliści kompetentnie przygotują zespół do radzenia sobie z takimi sytuacjami.

Usługi wsparcia dla pracowników pracujących za granicą (Expatriate Service)

Troska o pracowników wysłanych za granicę, stworzenie im podstawy do lepszej integracji w "https://akademiaicas.pl"m otoczeniu (tak jeśli chodzi o pracę, tryb życia, sprawy rodzinne, społeczne, system polityczny, podatki,...)

Warsztaty, szkolenia seminaria

Dostosowane do potrzeb klienta warsztaty, szkolenia poprawiające efektywność zespołów (produkcyjnych, usługowych, sprzedażowych itd.), antystresowe, emocjonalne wellbeing, zapobieganie uzależnieniom w miejscu pracy, ochrona prywatności w miejscu pracy, jak być leaderem, zarządzanie zespołem, zarządzanie czasem, zarządzanie swoją karierą.

Przyszłe rozszerzenie

W trakcie wspólnej realizacji programu może się okazać, że w pewnych obszarach potrzebne jest nowe rozwiązanie. Jesteśmy gotowi - przy pomocy naszych specjalistów - go poszukać i zbudować takie rozszerzenie programu EAP by właściwie rozwiązywało problem.