Wsparcie specjalistów: psychoterapeutów, prawników, finansistów, trenerów biznesu

Po wstępnym zapoznaniu się z problemem przekazanym telefonicznie określony specjalista kontaktuje się z osobą potrzebującą wsparcia (zwykle w ciągu 2-3 dni) i wspólnie pracują nad znalezieniem satysfakcjonującego rozwiązania kierując się zasadą rzeczywistości określaną przez eksperta. Decyzja należy oczywiście do dzwoniącego pracownika. Współpraca przebiega do czasu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Osobiste spotkania z psychoterapeutą lub coachem

W niektórych przypadkach problemów psychicznych istnieje możliwość by pracownik skorzystał osobistych spotkań twarzą w twarz z psychoterapeutą w gabinecie, w komfortowych warunkach, tak by - uzyskać wsparcie metodami psychoterapii krótkoterminowej nastawionej na znajdowanie rozwiązania. Czasami można zorganizować tego typu kilka bądź kilkanaście spotkań również zdalnie przez video komunikator lub przez telefon.

Usługi dla firmy kontraktującej EAP

Przedstawiciele firmy ICAS Poland priodycznie oferują firmie która zakontraktowała nasze usługi krótki warsztat wprowadzający w specyfikę EAP dla "https://akademiaicas.pl"ch pracowników. Warsztaty takie mogą się odbyć w miejscach gdzie firma ma swoje zakłady /biura. Popularyzacja EAP pośród pracowników jest niezbędnym (jednym z) elementów budowania świadomości istnienia usług EAP, szczególnie na etapie wdrażania.

Raporty i statystyka

Zarząd firmy otrzymuje periodycznie od nas anonimowy, wszechstronny raport pokazujący poziom wykorzystania usługi (liczba przypadków, rodzaj przypadku {ogólnie}, dane statystyczne, omówienia).

Jak budować zaangażowanie pracowników