Jak częste jest zjawisko wypalenia zawodowego w Polsce?

Co czwarty Polak (24,4%) jest wypalony zawodowo. Kolejne 9% pracuje w warunkach prowadzących do tego stanu, choć nie odczuwa jeszcze objawów. Problem wypalenia dotyczy 70% organizacji działających na terenie Polski. Zdanych amerykańskich wynika, że 50% wypalonych pracowników rocznie powoduje straty 300 mld USD.

Jakie są objawy wypalenia zawodowego?

Czynnikiem kluczowym wypalenia jest zgeneralizowane doświadczenie zmagania się ze stresem i obciążeniami emocjonalnymi wykonywanego zawodu. Jeśli stres w pracy towrzyszy pracownikom przez dłuższy czas mogą pojawić się 3 najważniejsze symptomy wypalenia zawodowego:

  1. Wyczerpanie emocjonalne i fizyczne
  2. Depersonalizacja innych ludzi (cynizm)
  3. Brak satysfakcji osobistej (spadek samooceny)

Jak sobie z tym radzić?

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba zdradza objawy wypalenia zawodowego (poczucie beznadziejności, poczucie bezradności, fizyczne i psychologiczne spustoszenie, poczucie niekończącego się stresu, doświadczanie negatywnego obrazu siebie) reaguj zanim wypalenie zawodowe spowoduje porzucenie pracy. Zainteresuj swoim problemem dział HR lub poszukaj pomocy specjalisty poza firmą.

Wypalenie zawodowe