Jak często w pracy zdarzają się zaburzenia psychiczne?

Osoby z zaburzeniami psychicznymi stanowią w Polsce liczną grupę. W 2010 r. psychiatryczną opieką ambulatoryjną objętych było prawie 1,5 mln osób, natomiast w całodobowych oddziałach psychiatrycznych leczono około 200 tys. chorych. Jedynie 17% osób niepełnosprawnych psychicznie jest aktywnych zawodowo. Do najczęstszych zaburzeń psychicznych należą zaburzenia lękowe (12 proc.), zaburzenia afektywne (7,8 proc.; w tym zaburzenia depresyjne – 6,9 proc., zaburzenia dwubiegunowe – 0,9 proc.), zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi (3,8–5,6 proc.), schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne (1,2 proc.), a także zaburzenia odżywiania (0,3–1,4 proc.).

Jak sobie z tym radzić?

Jeśli u Ciebie lub bliskiej Ci osoby pojawiają się trudności znacznie utrudniające funkcjonowanie w życiu i pracy najlepiej zgłosić się po profesjonalną pomoc. Taką pomoc można uzyskać u psychoterapeutów, kontaktując się z ICAS EAP.Choroba psychiczna