Definicja prawna mobbingu

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Kodeks pracy definiuje mobbing w art.943. § 2.

Czym jest mobbing?

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje mobbing jako to obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników, którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia.

Czy jestem ofiarą mobbingu?

Jeśli jesteś celem długotrwałych działań, skierowanych przeciwko Tobie, a działania tego polegają na nękaniu, zastraszaniu i w ich efekcie czujesz się poniżony(a) lub ośmieszony to możesz być ofiarą mobbingu.

Co zrobić jeśli jesteś narażony na mobbing?

Jeśli Twoja firma jest klientem ICAS Poland możesz uzyskać bezpłatną pomoc. Skontaktuj się z nami!
Możesz także poszukać pomocy w Ogólnoplskim Stowarzyszeniu Antymobbingowym.
Zobacz więcej: Wikipedia o mobbingu.

Mobbing