Czy stres jest powszechny?

Ponad 50% pracowników uważa, że stres w miejscu pracy jest bardzo częsty lub dość częsty (dane Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy). Według tej Agencji (EU-OSHA) działania mające na celu zmniejszenie poziomu stresu w pracy to jedno z największych wyzwań w Europie. Według badań Agencji najczęstszymi (wskazanymi przez 72% osób badanych)przyczynami stresu w pracy są zmiany w organizacji pracy pracy niepewność utrzymania stanowiska pracy. Inne czynniki stresogenne to: przepracowanie i obciążenie pracą (66%) oraz bycie ofiarą mobbingu (59%). Badanie Klosterfrau Healthcare Group wskazało, że aż 85% Polaków odczuwało stres w pracy.

Efekty nadmiernego stresu

Nadmierny, chroniczny, długotrwały stres może prowadzić do spadku efektywności i zaangażowania, zwiększonej absencji, pogorszenia zdrowia, a czasem nawet do wypalenia zawodowego.
Sprawdź czy stres nie zagraża Twojemu zdrowiu, wypełniając bezpłatny kwestionariusz.

Co zrobić jeśli czuję się nadmiernie zestresowany/a?

Jeśli Twoja firma jest klientem ICAS Poland możesz uzyskać bezpłatną pomoc. Skontaktuj się z nami!
Możesz także uzyskać pomoc na stronach Państwowej Inspekcji Pracy. Znajdziesz tam bezpłatne poradniki dla pracownika i pracodawcy.

Jak szybko odzyskać skupienie i pozbyć się stresu?