Program Wsparcia Pracowników EAP jako całość

Poniższy diagram precyzuje cztery podstawowe filary na których oparty jest Program Wsparcia Pracowników:

  • Wsparcie telefoniczne
  • Wsparcie osobiste
  • Wsparcie firmy klienta
  • Opcjonalne rozszerzenia programu EAP