Program Wsparcia Pracowników Employee Assistance Program EAP
zwraca zainwestowane pieniądze. Na wiele sposobów!

Absencje pracowników to zjawisko opisywane często jako efekt nieradzenia sobie z trudnościami. Dopiero ostatnio należytą rangę przypisano drugiemu bardzo częstemu mechanizmowi, któremu podlegają pracownicy napotykający problemy, a mianowicie prezenteizmowi. EAP w znacznym stopniu stanowi receptę na obydwa powyższe zjawiska.

Koszt prezenteizmu u i absencji to około 20-30% kosztów płac. Gdyby dodać do tego koszta niebezpośrednie, takie jak straty produkcyjne, spadek efektywności, wypadki, obniżenie się poziomu satysfakcji tak klientów, jak i pracowników, dodatkowy czas poświęcony czynnościom administracyjnym i infrastrukturalnym, powyższy procent prawdopodobnie może zostać podwojony. Ostrożnie zakładając, że Program Wsparcia Pracowników EAP obniży powyższy koszt o kilka procent, otrzymujemy stopę zwrotu na poziomie trudno osiągalnym dla standardowych procesów inwestycyjnych.

Organizacje wdrażające u siebie EAP wysyłają sygnał do pracowników, że doceniają go wewnątrz firmy, a także widzą jego indywidulane, ludzkie potrzeby. Silnie przekłada się to na poziom identyfikacji pracownika z firmą, większą skuteczność działu HR oraz tzw. marketingu i brandingu wewnętrznego. Najbardziej widocznym w krótkiej perspektywie czasowej jest efekt mniejszego obciążenia działu HR sprawami pracowniczymi. Od teraz zajmuje się tym ICAS i jego wysokiej klasy specjaliści!


EAP redukuje prezenteizm

Prezenteizm to postawa typu fasadowego: pracuję mimo, że pracować nie jestem w stanie, czyli na zewnątrz prezentuję się jako osoba zajęta pracą gdy tymczasem jej efekty są mizerne. Pracownik z grypą powinien zostać w domu a nie udawać, że wszystko w porządku. Co ciekawe absentyzm wprost jest skorelowany z kulturą nadmiernej kontroli, autokratyczną dominującą w niektórych firmach. Prezenteizm skutkuje słabą efektywnością, odbija się na zdrowiu i często kończy się zarażaniem chorobami innych, ogólnym wyczerpaniem.
Ocenia się, że prezenteizm generuje dziesięciokrotnie większe straty w firmach niż absencje.

Każdego dnia spotyka się ludzi z mniejszymi lub większymi zmartwieniami, które źle wpływają na możliwość koncentracji na pracy. Dotyczy to każdego. Nikt nie jest wolny od prezenteizmu. Nawet – zdawałoby się –  proste zmartwienia dnia codziennego potrafią zdekoncentrować na dłużej. Ból fizyczny czy psychiczny, jest w stanie zakłócić nasze normalne funkcjonowanie nawet na kilka dni.

Nie ma znaczenia, czy jest to rozwód, alergia czy sytuacja konfliktowa, kłopoty finansowe czy prawne, depresja czy inne cierpienie psychiczne: zgodnie z wieloma naukowymi badaniami EAP pomaga wrócić do aktywności i efektywności pracownikom i członkom ich rodzin.


EAP poprawia zdrowie i samopoczucie

W 2008 roku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny sporządził projekt umowy ramowej który przewiduje większe zaangażowanie pracodawców w zdrowie i dobre samopoczucie swoich pracowników. Celem projektu jest zapewnienie środków na rozpoznawanie, profilaktykę stresu i radzenia sobie z nim. Umowa jest realizowana krok po kroku w krajowych ustawodawstwach pracy.
Światowa Organizacja Zdrowia WHO z siedzibą w Genewie opublikowała wyniki monitoringu ponad 40 milionów pracowników UE. Okazuje się, że ostrożnie szacując, 20 mln euro dodatkowych kosztów ponoszą pracodawcy z powodu złego samopoczucia pracowników.
— (Źródło: Prof. Gaston Harnois, WHO, 2009-06-19.

WHO rekomenduje EAP jako dobre narzędzie przeciwdziałania temu procesowi.


EAP jako instrument lidera

Dobre zdrowie zaczyna się od pokazania właściwego kierunku. Manager który chce nadawać właściwy kierunek swojemu zespołowi powinien stworzyć właściwe warunki by można było osiągnąć sukces i być godnym zaufania wzorcem do naśladowania.

Te dwa aspekty są szczególnie ważne dla zdrowia pracowników (tak fizycznego, jak i psychicznego). Wykazano, że są to nie tylko styl zarządzania i kultura menedżerska w firmie (mające oczywiście wpływ na samopoczucie pracowników), ale także obecność wiarygodnych wzorców. Szef dbający o swój dobrostan, także emocjonalny, prowadzący zdrowy, zbalansowany tryb życia, może być takim wzorcem. Może inspirować pracowników zgodnie z zasadą, że przykład idzie z góry.

Wsparcie menedżerskie udzielane w ramach EAP pomoże zbudować świadomość prozdrowotną, pomoże menedżerom respektować granice i ograniczenia, dostrzegać emocjonalne i fizyczne sygnały ostrzegawcze. Menedżer korzystający z naszego wsparcia będzie w sposób jasny i sprawny rozwiązywał trudne problemy zespołu, co, raz jeszcze, prowadzi do zwiększenia efektywności pracowników i ich lepszego samopoczucia.