ABC EAP

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Programie EAP oferowanym przez ICAS, a o co nie mieliście jeszcze okazji zapytać
EAP

Czym jest EAP?

EAP to Employee Assistance Program, po polsku: Program Wsparcia Pracowników. Program EAP obejmuje indywidualne wsparcie psychologiczne oraz doradztwo prawne i finansowe dla pracowników i ich bliskich. Oddziałuje też na całe zespoły, zapewniając dostęp do szkoleń, programów rozwojowych i zasobów wiedzy, a także wparcie dla menedżerów i działów HR oraz usługi interwencji kryzysowej.

Po co w firmie Program EAP?

Nie wszystkie czynniki, które decydują o sukcesie firmy, można objąć procesami biznesowymi. Ludzie działają gorzej i popełniają błędy, kiedy w pracy lub poza nią zmagają się z problemami, przeżywają kryzys, są zniechęceni albo martwią się o bliskich. Obecnie takie trudności dotyczą większości, nie tylko jednostek. Ignorowanie problemów to pozbawianie się kontroli nad sporym obszarem spraw, które mogą przesądzić o być albo nie być firmy. Skuteczne zajmowanie się trudnościami, zanim wpłyną one na jakość życia i pracy, wymaga jednak wyspecjalizowanych procesów i zasobów, a Program EAP oferuje sprawdzone ścieżki postępowania oraz łatwy dostęp do szerokiego grona ekspertów.

Czy EAP to kolejny benefit pracowniczy?

EAP stanowi korzyść dla pracowników i zwiększa atrakcyjność firmy na rynku pracy. Jednak nie jest to tylko „miły prezent od pracodawcy” – coraz częściej program jest postrzegany jako niezbędny. Tak jak nie podlega dyskusji to, że należy zadbać o bezpieczeństwo fizyczne i zdrowie pracowników, tak coraz powszechniej docenia się obecnie wagę zapewnienia pracownikom również komfortu psychicznego, który jest konieczny, żeby ludzie mogli być w pracy skoncentrowani, twórczy i aktywni.

Jakie korzyści przynosi EAP pracodawcom?

Badania konsekwentnie pokazują, że EAP obniża poziom absencji, prezenteizmu i stresu związanego z pracą, zwiększa natomiast zaangażowanie w pracę i ogólną satysfakcję z życia. Rośnie koncentracja pracowników, energia, jakość i ilość wykonanej pracy, poprawiają się relacje interpersonalne. Bardzo wysoki (95%) jest też poziom zadowolenia osób, które z usług korzystały. Część efektów następuje bezpośrednio – osoba, która skorzystała, sama staje się efektywniejsza. Część zaś pośrednio – poszczególne osoby wpływają na cały zespół, wdrożenie EAP oddziałuje na kulturę organizacyjną, dużą rolę odgrywa sama świadomość dostępności pomocy, a działania edukacyjne pełnią funkcję prewencyjną.

Czy EAP jest opłacalną inwestycją?

Czasy pandemii skłaniają do ostrożnego wyboru inwestycji. Jednak inwestycje w EAP mają ROI na poziomie 3–10 USD za wydanego dolara. Taka efektywność, potwierdzona licznymi badaniami, wynika z jednej strony z wysokiej skuteczności, widocznej w subiektywnych ocenach i w obiektywnych wskaźnikach wydajności pracy. Z drugiej strony zaś bierze się stąd, że w porównaniu z innymi inwestycjami w pracowników koszty EAP są niewielkie.

Jak wiele firm wdraża programy EAP?

W krajach zachodnich rozwiązanie to jest od dawna powszechne. EAP posiada 95% dużych i ponad 75% średnich firm w USA. Na rynku polskim programy EAP są coraz bardziej doceniane, co jest zgodne z oczekiwaniami samych pracowników – jeszcze przed pandemią 45% z nich oczekiwało od pracodawców wsparcia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Jakie doświadczenie ma firma ICAS?

ICAS International to międzynarodowy dostawca rozwiązań EAP z ponad 30-letnim doświadczeniem, który obecnie wspiera 7,5 miliona osób na wszystkich kontynentach. ICAS Poland działa od roku 2013 i aktualnie współpracuje ze 106 firmami. Beneficjentami Programu EAP ICAS jest w Polsce blisko 120 tysięcy osób. Współpracuje z nami ponad 200 specjalistów w 120 miastach.

Skąd pochodzi i jak powstała idea EAP?

Programy EAP zaczęły się pojawiać niemal 100 lat temu w USA jako reakcja na problem alkoholizmu wśród pracowników. Firmy dostrzegły, że lepszym rozwiązaniem jest udzielenie pracownikowi wsparcia niż pozbycie się go. Z czasem programy EAP zaczęły obejmować swoim zasięgiem coraz większą ilość zagadnień i spraw mogących wpływać na dobre funkcjonowanie pracowników, a ponadto zostały rozszerzone na ich rodziny.

Z czego wynika skuteczność programu ICAS?

Przede wszystkim ze zrozumienia i zastosowania w praktyce zasady powrotu do równowagi. Utrata równowagi na skutek rozmaitych trudnych zdarzeń powoduje, że pracownicy i ich zespoły tracą umiejętność efektywnej pracy. EAP pozwala zakładać, że stan produktywnej równowagi firmy nagle się nie zmieni, a w razie zmian zostanie w rozsądnym czasie przywrócony. Podstawą EAP zawsze było wspieranie w trudnościach. My oprócz reakcji na problemy proponujemy także działania prewencyjne, a wsparcie indywidualne uzupełniamy oddziaływaniem grupowym.

Jak działa indywidualne wsparcie pracowników i ich bliskich?

Osoby objęte programem mogą korzystać z bezpłatnego i poufnego doradztwa ekspertów w kwestiach psychologicznych, prawnych i finansowych, dotyczących zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Można się z nami kontaktować przez całą dobę, w języku polskim i angielskim. Pomoc psychologiczna udzielana jest natychmiast, pomoc innych specjalistów organizujemy w krótkim czasie.

W jakich sytuacjach można uzyskać pomoc?

Zakres spraw jest bardzo szeroki – od codziennych trosk po poważne kryzysy. Mogą to być zmagania ze stresem i negatywnymi myślami, trudności w relacjach i troska o bliskich. Radzenie sobie z presją, konfliktami i zmianami w pracy. Pomoc prawna dotyczy często umów, spraw spadkowych i rozwodowych. Doradztwo finansowe obejmuje na przykład pomoc w kwestiach podatków, zobowiązań i długów. Zachęcamy do kontaktu w każdej kwestii, która jest dla danej osoby ważna.

Kim są eksperci ICAS udzielający pomocy osobom objętym programem?

Posiadamy sprawdzony zespół psychologów, psychoterapeutów, psychologów biznesu, coachów, prawników oraz specjalistów do spraw finansowych. Specjalistę dobieramy zawsze do problemu. Klient nie musi sam szukać na przykład psychologa dziecięcego lub prawnika zajmującego się sprawami spadkowymi – robimy to za niego. Eksperci ICAS Poland to certyfikowani specjaliści spełniający wysokie standardy zawodowe w swoich specjalnościach oraz przestrzegający Kodeksu Etycznego firmy ICAS.

Czy EAP jest naprawdę poufne?

To częste pytanie, które słyszymy na początku współpracy. Tak, EAP jest w pełni poufne i nie ma możliwości, by firma dowiedziała się, z jakimi problemami zwracają się do nas pracownicy. W kontaktach z HR posługujemy się wyłącznie danymi o charakterze statystycznym, pozwalającymi monitorować poziom korzystania z usług. Nigdy jednak nie przekazujemy szczegółów umożliwiających identyfikację osoby ani nie omawiamy indywidualnych spraw. Zasady te są zapisane w umowach.

Co oferuje EAP w ramach oddziaływania grupowego?

Poza wsparciem indywidualnym Program EAP umożliwia regularny dostęp do szkoleń. Ich tematy dobieramy na podstawie zgłaszanych spraw, tak by odpowiadały na aktualne potrzeby. Nasi klienci mogą także korzystać z cyklów szkoleniowych, na przykład w zakresie rozpoznawania problemów ze zdrowiem psychicznym. Zapewniamy również dostęp do zasobów wiedzy: artykułów, nagrań, kwestionariuszy. Działom HR proponujemy wsparcie w pełnieniu ich funkcji, w tym konsultacje i wymianę doświadczeń. Oferujemy też usługi interwencji kryzysowej, czyli na przykład wsparcie w sytuacji śmierci pracownika lub mobbingu w firmie.

Czy ICAS pomaga we wdrożeniu programu EAP w firmie?

Proces wdrożenia mamy dokładnie opracowany, a współpraca we wdrożeniu programu oraz w trakcie jego funkcjonowania zawsze jest objęta umową. Stawiamy na ścisłą współpracę z działami HR w kwestiach promocji programu, przy restrykcyjnym zachowaniu zasad poufności wobec osób, które zwracają się o pomoc. Program EAP zawsze dostosowujemy do kultury i specyfiki firmy. Z każdą firmą współpracuje z naszej strony wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za całość relacji.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *